NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Vážení zákazníci,

jsem rád, že Vám mohu oznámit další rozšíření našich služeb. Byli jsme zařazeni do programu "NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM  a můžete nás najít v  SOD na stránkách SFŽP ČR.

Jsme připraveni Vám realizovat dodávku a montáž TČ a solárních kolektorů a jelikož jsme zařazeni v SOD v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM, (pro žádost o dotaci je nutná montáž firmou zařazenou v SOD) můžete požádat do   o velmi zajímavé dotace z tohoto programu.

Jistě mi dáte za pravdu, že nemůžeme  očekávat snížení cen energií a proto se vyplatí o snížení energetické náročnosti na ohřev TUV a vytápění uvažovat a přpravit si do budoucna menší náklady na vytápění a ohřev TUV.

Těšíme se na setkání s Vámi

Za tým spolupracovníků,

Vladislav Kos, jednatel

JSME DRŽITELI PROFESNÍ KVALIFIKACE DLE ZÁKONA 179/2006 Sb. § 18, ve znění zákona 53/2012 Sb.:

"INSTALATÉR SOUSTAV S TEPELNÝMI ČERPADLY A MÉLKÝCH GEOTERMÁLNÍCH SYSTÉMŮ (26-074-M)"

 

REGULUS A DOTACE NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 PRO RODINNÉ DOMY 

Žadateli o podporu mohou být vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické oso

by.
Žádat lze před i po realizaci. Výše podpory je omezena na max. 50 % způsobilých výdajů.
Výše dotací, které je možné získat na technologie

SOLÁRNÍ SYSTÉM:
» lze uplatnit pro stávající budovy i novostavby
Podoblast podpory Typ systému Výše dotace (Kč)
C.3.1 Solární systém pro přípravu teplé vody 35 000
C.3.2 Solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění 50 000

TEPELNÁ ČERPADLA A KRBOVÉ TEPLOVODNÍ VLOŽKY:
» jen do stávajících budov již zateplených nebo v kombinaci se zateplením
» zároveň s výměnou kotle na fosilní paliva (uhlí, LTO) nebo u tepelných čerpadel výměnou za elektrické vytápění
Výše podpory pro stávající rodinné domy s měrnou potřebou tepla na vytápění EA nepřesahující 150 kWh.m-2.rok-1
Podoblast podpory Typ systému Výše dotace (Kč)
C.2.3 Teplovodní krbové vložky a kamna 40 000
C.2.6 Tepelné čerpadlo země-voda 80 000
C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch-voda 60 000
Výše podpory pro stávající rodinné domy pouze za předpokladu, že žadatel současně žádá o podporu z oblasti A
(snížení energetické náročnosti)
Podoblast podpory Typ systému Výše dotace (Kč)
C.1.3 Teplovodní krbové vložky a kamna 50 000
C.1.6 Tepelné čerpadlo země-voda 100 000
C.1.7 Tepelné čerpadlo vzduch-voda 75 000

VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA:
» jen do stávajících budov v kombinaci se zateplením
Podoblast podpory Typ systému Výše dotace (Kč)
C.4.1 Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 100 000
C.4.2 Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 75 000
Dotace je o 10 % vyšší v RD nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

TERMÍNY:
» žádat je možné pouze na opatření započatá po 1. 1. 2014
» příjem žádostí od 15. 5. 2015
» ukončení příjmu žádostí vyčerpáním alokované částky nebo nejpozději 31. 10. 2015
Plné znění podmínek programu NZÚ najdete na webových stránkách www.novazelenausporam.cz.

Úsporné řešení pro vaše topení

Copyright © 2020 - K & S SERVIS PRAHA, s.r.o.