Elektroslužby Praha

Vítáme Vás na stránkách K&S SERVIS PRAHA, s.r.o.

Firma navazuje na tradici podnikání fyzických osob Vladislava Kosa a  Milana Soukupa, kteří podnikali v oboru elektro od roku 1991, respektive od roku 2001. Z důvodu navyšujícího se objemu zakázek a z důvodů legislativních  došlo k odkoupení stávající  právnické osoby (s.r.o.) a pokračování v dosavadní činnosti formou s.r.o.

Naše společnost spolupracuje dlouhodobě s PREdistribuce, a.s. v oblasti obsluhy zákazníků v zásobovacím území hlavního města Prahy. Jedná se o elektromontážní práce v neměřených částech, které jsou v majetku odběratele na základě dlouhodobé smlouvy s PREdistribuce, a.s. Kontakt na naši společnost je uveden na www stránkách PREdistribuce, a.s. - seznam firem a revizních techniků spolupracujících s PREdistribuce, a.s. -  Smluvní partner.

Elektroslužby

Provádíme tyto činnosti:

 • výchozí a pravidelné revize spotřebičů a nářadí dle ČSN 33 1600 ed.2
 • výchozí a pravidelné revize nn  dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6
 • elektromontáže v RD
 • elektromontáže pro bytová družstva
 • rekonstrukce stoupacích vedení a elektroměrových rozvaděčů
 • projektová činnost elektro
 • elektromontáže - přípojky v síti PRE, a.s.
 • elektromontáže - potvrzení Žádosti o uzavření smlouvy na hladině nn
 • posouzení stavu elektroinstalace vzhledem k plánované rekonstrukci
 • měření deního a umělého osvětlení
 • vyřízení povolení příkonů od PRE pro mimopražské zákazníky i obyvatele a firmy z Prahy
 • vyřízení smlouvy o dodávce elektřiny PRE na základě plné moci

 

 

 

 

PRODEJ VÍNA, DEGUSTACE

http://www.vkpodkaplickou.cz/

 

Copyright © 2024 - K & S SERVIS PRAHA, s.r.o.